Натурела - Интелигентни електронни системи и устройства
     052 504506, 0888 745448    office@naturela-bg.com     

 


Вие сте в: Начало > Продукти > Контролери за електрически отоплителни уреди

NEWHC1 - Контролер за трифазен електрически котел

 

NEWHC1 е контролер, управляващ двукръгов трифазен електрически котел. Двата кръга могат да бъдат за отопление + БГВ с по един трифазен електрически нагревател или да работят само за отопление с една обща циркулационна помпа. Контролерът се състои от следните модули: Контролен модул, притежаващ 3.5" цветен тъч дисплей с капацитивен сензор - NRC8, Измервателно - управляващ модул и до 2 изпълнителни модула с по 3 триака. Всеки модул е с максимален допустим ток през всеки от триаците до 40A AC. Триаците трябва да се охлаждат от преминаващата през котела вода като по този начин тя се нагрява и топлината им се оползотворява. Контролерът управлява загряването на водата чрез електрически нагреватели за инсталация за отопление и инсталация за проточно загряване на битовата гореща вода (БГВ). За контрола на преминаването на водата през отоплителната инсталация се използват сензори, измерващи дебита. Предвиден е и вход за сензор, измерващ налягането в инсталацията на отоплението, както и изход за директно управление на циркулационната помпа. Чрез измерването на дебита и входящата температура на студената вода се управляват нагревателите за частта за БГВ с цел постигане на стабилна температура на водата в зависимост от дебита. Контролерът има вграден трифазен електромер за измерване на консумирания от всяка фаза ток, напрежение и мощност. Това помага за контролно отчитане на консумираната енергия и оценка и анализ на изправността на нагревателя, кабелите и триаците. Контролерът може да се включи към системата за дистанционен мониторинг и управление "Naturela Smart Home".

 

Важни предимства на NEWHC1:

  • Елегантен и информативен тъч дисплей с интуитивен метод за управление. Извежда се анимирана графика, визуализираща работата на котела, отоплителната инсталация и инсталацията за БГВ. Управлението се осъществява по различни методи, чрез виртуални бутони, имащи пояснителни икони, жестове или виртуални места, които водят към контекстно зависими функции. На екрана се извежда и множество измерена информация като температури, напрежение на захранващата трифазна мрежа и др.

  • Измерва се напрежението, токът и консумираната активна мощност на всяка от фазите. Това освен че дава точна информация за изразходваната енергия от електрическия котел, позволява анализ и откриване на повреди в нагревателите или силовата част.

  • Извеждат се графики по часове с консумираната ел. енергия.

  • Има плавно управление на подаваната мощност към нагревателите, чрез което може да се поддържа достатъчно точно и равномерно температурата на циркулиращата вода в отоплителната инсталация или затоплянето на битовата гореща вода.

  • Има възможност за измерване и визуализиране на налягането на водата в кръга за отопление. Това ще улесни запълването на инсталацията с вода и ще позволи контролиране на работата и в реално време, както и предпазване от високо или ниско налягане.

  • Измерва се и визуализира дебита на водата през отоплителната инсталация и инсталацията за БГВ.

  • Към контролера е възможно включване на втори контролен модул с функция на стаен термостат. Така може да се извежда информация за работата на котела в някоя от стаите на отопляваното жилище и да се модулира температурата на водата в отоплителната инсталация във функция от настроената стайна температура.

  • Наличие на седмични таймери за управление на нагряването според желанието на клиента.

  • Вградена програма за оптимално сушене на замазка на водно подово отопление.


  • Предпазване на триаците от прегряване и претоварване.


Документация за сваляне

  Ръководство за работа с електронен терморегулатор NHC-34   Ръководство за работа с контролер за електрически котел NEWHC1


Свързани продукти

Днес ние създаваме тези продукти и решения,
чиято липса ще бъде немислима утре!
МЕНЮ

Начало
За нас
Полезно
Контакти
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ

Контролери за пелетни горелки и котли
Електронни терморегулатори за електрически и комбинирани бойлери
Контролери за електрически отоплителни уреди
Системи за мониторинг на фотоволтаични централи
Стари продукти
КОНТАКТИ

гр. Варна, ж.к. Възраждане 1,
ул. Ана Феликсова N 13
Тел.: 052 504-506
GSM: 0888 745448
         0877 969303
E-mail: office@naturela-bg.com2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на личните данни