Натурела - Интелигентни електронни системи и устройства
     052 504506, 0888 745448    office@naturela-bg.com     

 


Вие сте в: Начало > Продукти > Комуникационни, регистриращи и билинг системи, предназначени за БТК

Централизирано управление и контрол на КСТ (Компютъризирана Система за Таксуване)

Управлението и контрола на всички КСТ в едно подразделение на БТК (РУД, ТРД и др.) може да бъде централизирано като се създаде Център за управление на КСТ и се използва ИНТРАНЕТ връзка между технологичния сървър и системните компютри на отделните КСТ. Технологичният сървър изпраща заявки към системните компютри и събира в единна база данни цялата информация. Различни служби на БТК могат да извличат необходимата им информация от тази база данни.

НАТУРЕЛА разработи софтуер обработващ заявките на технологичния сървър и по този начин дава възможност за отдалечен достъп до КСТ  RITA-V2. Приложението RitaLink работи на системния компютър на RITA-V2 и е постоянно активирано, като следи за постъпващи към него заявки.

С тази програма могат да се извършват следните операции:
 • осъществяване на връзка с централата и приемане на данни за проведените разговори;
 • промяна на изходящи ограничения (блокировки) на абонатите;
 • извличане на събраната детайлна информация за разговорите;
 • извличане на детайлна информация за даден период;
 • извличане на информация за текущи броители;
 • промяна на тарифна таблица;
 • включване и изключване на трафично наблюдение (запис на всички заемания независимо дали са завършили с разговор);
 • възможност за следене в реално време на избиранията на всички абонати от дадена централа към посочени направления, като достъпът до централата трябва да е некомутируем.
Подаването на заявките и получаването на отговори става с текстови файлове, намиращи с в директорията за обмен на системния компютър на КСТ. За всяка заявка програмата връща отговор с резултата от операцията като при възникване на грешка, тя се посочва. Програмата води подробен отчет за изпълнението на всяка от заявките.
С помощта на тази програма може лесно да се централизира управлението на изходящите ограничения на абонатите. Подава се заявка със списък от абонатите за промяна и вида на наложеното им ограничение. Програмата се свързва със съответната централа и извършва исканата промяна в реално време.
Програмата дава възможност автоматично да се актуализира тарифната таблица. Това става като се посочи файл с новата тарифна таблица и датата, на която тя трябва да влезе в сила. Актуализацията се извършва в 00:00:00ч. на посочената дата.

За всеки регистриран разговор се записва следната информация:
 • номер на записа
 • телефонен номер на А абонат
 • дата на начало на разговора
 • начало на разговора
 • продължителност на разговора
 • телефонен номер на В абонат
 • брой регистрирани таксуващи импулси
 • брой изчислени таксуващи импулси
Информацията за текущите броители на абонатите включва следните полета:
 • телефонен номер на А абонат
 • общ броител в таксуващ режим
 • броител градски разговори - таксуващ режим
 • броител междуградски разговори - таксуващ режим
 • броител международни разговори - таксуващ режим
 • общ броител в изчислителен режим
 • броител градски разговори - изчислителен режим
 • броител междуградски разговори - изчислителен режим
 • броител международни разговори - изчислителен режим
 • датата, за която са данните
За по-пълно обхващане на всички комутационни системи в поделенията на БТК, към програмата съществуват модули за управление на селищните цифрови телефонни централи EWSD и AXE.

Свързани продукти

Днес ние създаваме тези продукти и решения,
чиято липса ще бъде немислима утре!
МЕНЮ

Начало
За нас
Полезно
Контакти
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ

Контролери за пелетни горелки и котли
Електронни терморегулатори за електрически и комбинирани бойлери
Контролери за електрически отоплителни уреди
Системи за мониторинг на фотоволтаични централи
Стари продукти
КОНТАКТИ

гр. Варна, ж.к. Възраждане 1,
ул. Ана Феликсова N 13
Тел.: 052 504-506
GSM: 0888 745448
         0877 969303
E-mail: office@naturela-bg.com2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на личните данни