Натурела - Интелигентни електронни системи и устройства
     052 504506, 0888 745448    office@naturela-bg.com     

 


Вие сте в: Начало > Продукти > Комуникационни, регистриращи и билинг системи, предназначени за БТК

Информационна система Детайлизирана и трафична информация за телефонни разговори

Информационната система RITA-ALL, обединява всички данни за проведените телефонни разговори, регистрирани от системата за таксуване RITA-V2  за цял град или област с общо управление. С нейна помощ могат да се формират и разпечатват детайлизирани справки за всеки абонат, да се търсят абонати  избирали даден номер, да се извличат разговори, имащи някакви аномалии при провеждането им, да се подготвя трафична и статистическа информация и др.

Информацията за регистрираните разговори се формира от системните компютри на КСТ RITA-V2 и се предава през локалната мрежа или чрез модем към сървър, на който тази информация се обработва и съхранява. Така събраните данни са достъпни през локалната мрежа и с програмата RitaAll могат да се използват от различни служби за извличане на необходимата им информация. С използване на допълнителни програми, в системата може да се включи детайлизирана информация от цифрови централи или други КСТ. 

Предоставяна информация
  • Справка за абонат - детайлизирана информация разговорите на избран абонат като за всеки разговор се дава: избирания номер, наименование на направлението, дата, начало и продължителност на разговора, регистрирани и изчислени таксови импулси.
  • Справка за голям клиент - детайлна информация за разговорите на всеки номер на клиент, имащ повече от един телефонен номер (голям клиент). Справката за голям клиент е удобна в случаите, когато клиент, използващ няколко номера, иска да получи справка за проведените разговори за всеки от тези номера. Справката за всички номера се генерира наведнъж със съответната сумарна информация и обща такса.
  • Сумарна информация за голям клиент - извежда само обобщени данни за разговорите на всеки номер на големия клиент, т.е. номер, брой разговори, брой таксови импулси, разговорно време.
  • Статистика по направления - статистическа информация за разговорите на голям клиент към списък от направления. За всеки телефон на големия клиент и всяко направление от списъка се извеждат брой разговори, брой таксови импулси и обща продължителност на разговорите. Извеждат се и две обобщаващи таблици с информация по телефони и по направления.
  • Справка за входящо избиране - детайлна информация за разговори едно или списък от направления. Справката дава възможност да се изведат разговорите, при които избрания номер започва или съдържа зададена последователност от цифри. За всеки разговор се извежда А-номер, В-номер, наименование на направлението, дата, начало и продължителност на разговора, брой регистрирани таксови импулси.
  • Статистика за входящо избиране - обобщава информацията от "Входящо избиране" като извежда стойности за брой разговори, таксови импулси и разговорно време за всеки номер от избраните рамки.
  • Статистика по централи - дава обобщена информация по централи за разговорите към всяко от списък направления.
  • Справка за грешни разговори - детайлна информация за разговори, имащи някакви аномалии при провеждането им.
  • Таксови импулси за период - извежда информация за натрупаните от абонатите таксови импулси за избран период от време.
 
Достъпът до справките се следи чрез въвеждания от оператора код като се записва датата и часа на извършване на справката, вида на справката и името на оператора, който я е извършил. Системата дава възможност за архивиране на старата детайлна информация.

Свързани продукти

Днес ние създаваме тези продукти и решения,
чиято липса ще бъде немислима утре!
МЕНЮ

Начало
За нас
Полезно
Контакти
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ

Контролери за пелетни горелки и котли
Електронни терморегулатори за електрически и комбинирани бойлери
Контролери за електрически отоплителни уреди
Системи за мониторинг на фотоволтаични централи
Стари продукти
КОНТАКТИ

гр. Варна, ж.к. Възраждане 1,
ул. Ана Феликсова N 13
Тел.: 052 504-506
GSM: 0888 745448
         0877 969303
E-mail: office@naturela-bg.com2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на личните данни