Натурела - Интелигентни електронни системи и устройства
     052 504506, 0888 745448    office@naturela-bg.com     

 


Вие сте в: Начало > Продукти > Стари продукти

RITA-V2 - Компютъризирана система за таксуване в аналогови телефонни централи тип А29

Системата RITA-V2 регистрираща и съхраняваща необходимата информация за всички телефонни разговори в селищни телефонни централи  тип А-29. Изградена е на модулен принцип и позволява обхващане на телефонни централи с капацитет от 100 до 10 000 поста. Конструктивното изпълнение позволява бърз и лесен монтаж на всеки възел от системата, както и удобна подръжка след това.
Всеки модул е напълно автономен, което му дава възможност да събира обработва и съхранява информацията независимо от работата на останалите звена в системата. Събраните данни се натрупват в енергонезависимата памет на модулите, достатъчна за 4000 разговора в ПИ - модули и за 2200 разговора в модулите на IГИ. Работната програма на всеки модул се съхранява в енергонезависима памет, което позволява актуализацията и да се извършва чрез зареждане от  системният компютър.

Структура на системата RITA-V2.

Системата регистрира за всички проведени телефонни разговори:
 • номер на избиращия абонат
 • пълният избиран номер
 • разпознато изходящо направление
 • дата, начало и продължителност на разговора
 • регистрирани таксови импулси
 • изчислени таксови импулси на базата на часова, географска зона и продължителността на разговора
 • параметри на избирателния механизъм
Системата дава информация за:
 • всички изходящи разговори на избран абонат за избран период от време или към избрано изходящо направление
 • последните 5000 разговора проведени от избрани ПИ или IГИ рамки
 • разговори с голяма продължителност, много или малко таксови импулси
 • абонати имащи за избран период над определен брой таксови импулси
 • провежданите в момента разговори
 • входящо търсене (проведени разговори към избран номер)
 • изградените в момента връзки между ПИ и IГИ
 • текущо състояние на механичните броители за избрана рамка
 • натрупани таксови импулси от всеки абонат на избрана рамка за определен период по направления: селищни, междуселищни и международни
 • изходящ трафик на цялата АТЦ по направления включващ: брой разговори, брои регистрирани и изчислени таксови импулси, разговорни минути и процентно отношение на таксовите импулси към това направление спрямо целия трафик
 • блокирани телефонни постове и условията при които са блокирани
Системата има възможност за изходящи ограничения по направления или при изчерпан лимит от таксови импулси. При активиране на всяка изходяща блокировка към абоната се подава гласово съобщение за причината и. Направленията за блокиране могат да бъдат следните:
 • всички - блокира всички изходящи избирания, без "Бърза помощ", "Пожарна" и "Полиция"
 • междуселищни разговори / 0хx /
 • междуселищни разговори в рамките на възела / 9хx /
 • международни разговори / 00х /
 • услуги с добавена стойност / 0900x и др. /
 • мобилни / 087x, 088x ,098х и др. /
Допълнително има и технически блокировки при регистрирана повреда в съоръженията на АТЦ или в телефонния апарат на абоната, водещи до възможен проблем в таксуването или изграждането на връзката. Има сигнализация към абоната с помоща на силен акустичен сигнал информиращ за отворен телефон.

Диагностика ПИ
 • изключвани проводници на RITA-V2 към АТЦ
 • външни променливи напрежения или утечки към земя по "а" - проводник към абоната
 • отворен телефон над 60 минути
 • продължаващи таксови импулси при затворил викащ абонат
 • предварително таксуване
 • разговори без регистрирани таксови импулси
 • разговори с разлика между регистрирани и изчислени таксови импулси
 • селищни разговори с повече от един таксов импулс
 • изгорял предпазител на рамка
 • ниско напрежение върху релета LA
 • пулсации на захранващото напрежение (-60V) и др.
 • Допълнителни възможности ПИ
 • осцилограма с едновременно измерваните напрежения на точките от АТЦ към които е включен ПИ модул от системата
 • осцилограма на захранващото напрежение
 

Диагностика ГИ
 • изключвани проводници на RITA-V2 към АТЦ
 • непредаващо пристигащите ТИ или залепнало Z-реле
 • спрели таксови импулси по "b"-изход проводник
 • прекъснат Rk-контакт (в този случай таксуването от RITA-V2 продължава)
 • незатворил А-абонат
 • незатворил В-абонат (блокиран IГИ)
 • затворени А и В абонати, но неразпаднал IГИ
 • напрежение на "a" - вход < 30V (несиметрия на А и В релета)
 • липса на интервал между край на избиране и начало на разговор при селищен разговор
 • липса на захранване на "а"-изход проводник от някой следващ ГИ (прекъсната верига)
 • свободен IГИ с напрежение на "а"-вход <57V ("оглушал" предпазител)
 • разговори без регистрирани таксови импулси
 • селищни разговори с повече от един таксов импулс
 • Допълнителни възможности ГИ
 • измерване времепараметри на номеронабирателен механизъм, предавана импулсна серия през А-реле, междусерийно време, продължителност на таксов импулс и др.
 • осцилограма с едновременно измерваните напрежения на точките от АТЦ към които е включен ГИ модул от системата
 • графично представяне на изходящия трафик през всеки IГИ
 •  
Системата за таксуване RITA-V2, намира широко приложение в телефонните централи на БТК. Тя стана най-разпространената билинг система в БТК като общият инсталиран капацитет  през 2003г. достигна 702 000 телефонни поста. Броят на централите където е била монтирана система RITA-V2 са над 520, в над 490 населените места в България.

Свързани продукти

Днес ние създаваме тези продукти и решения,
чиято липса ще бъде немислима утре!
МЕНЮ

Начало
За нас
Полезно
Контакти
КАТЕГОРИИ ПРОДУКТИ

Контролери за пелетни горелки и котли
Електронни терморегулатори за електрически и комбинирани бойлери
Контролери за електрически отоплителни уреди
Системи за мониторинг на фотоволтаични централи
Стари продукти
КОНТАКТИ

гр. Варна, ж.к. Възраждане 1,
ул. Ана Феликсова N 13
Тел.: 052 504-506
GSM: 0888 745448
         0877 969303
E-mail: office@naturela-bg.com2024, Всички права запазени. Условия за ползване / Защита на личните данни