NPBC-V4C/NPBC-V3C - Електронен контролер за пелетни горелки с цветен дисплей

Вие сте в: Начало > Продукти > Контролери за пелетни горелки и котли 
 Контролерът NPBC-V3C е съставен от изпълнителен модул NPBC-V3M и NRC-6 - нов, по-красив и интелигентен контролен модул с 2.4“ цветен дисплей.

От октомври 2017г. започна производството на контролера NPBC-V4C който е със същите функционални възможности като NPBC-V3C, но е с нов подобрен хардуер.
Благодарение на вградения нов 32 битов микропроцесор и изцяло променен софтуер, новият контролер има множество важни подобрения спрямо предшественика си:
 • По-ясен и интуитивен интерфейс за управление с по-съвременен дизайн на всички менюта за настройка.

 • Възможност за вграждане на WiFi модул NRM-W3 в контролния модул, за свързване със системата за дистанционен мониторинг и управление през Интернет - "Naturela Smarthome".
 • Възможност за включване на втори контролен модул NRC-6 SV с функция и на стаен термостат.

 • Възможност за работа с до 4 предварително настроени профила за различни горива с лесно превключване при смяна на горивото.

 • Извеждане на допълнителни екрани с помощни съобщения при грешно въвеждане на параметри или при необходимост от корекция на параметър от друго меню.
 • Извеждане на статистическа информация за разхода на гориво по часове с възможност за въвеждане на калибрираща константа за шнека за гориво.

 • При регистрация на повреда или събитие засягащо работата на контролера, се записва информация с кратко описание, час и дата на събитието.

 • Повече едновременно извеждани параметри за състоянието и работата на горелката.
 • Micro USB куплунг, изведен върху лицевия панел на контролния модул, за връзка с компютър със софтуер за директно управление и мониторинг.

Механизми и сензори включвани към NPBC-V3C:
 • Електродвигател на шнек, придвижващ горивото от бункера до горелката (до 180W)
 • Електродвигател на шнек, придвижващ горивото вътре в горелката (до 180W)
 • Основен вентилатор с възможност за плавно регулиране на оборотите, захранващ с въздух горелката (до 180W)
 • Допълнителен вентилатор за почистване на горелката (до 900W)
 • Вентилатор подпомагащ движението на димните газове с възможност за плавно регулиране на оборотите (до 180W)
 • Нагревател предназначен за палене на пелетите (до 850W)
 • Циркулационна помпа за бойлер за гореща вода (до 180W)
 • Циркулационна помпа за отоплителна инсталация (до 180W)
 • Фотосензор за разпознаване на запалването (само за NPBC-V3C-1)
 • Температурен сензор или термостат за контрол на обратното горене
 • Температурен сензор за контрол на температурата на водата в котела
 • Температурен сензор за температурата на бойлера за гореща вода
 • Високотемпературен сензор pt100 за измерване на температурата на димните газове (Опция за NPBC-V3C-1)
 • Свободен от потенциал контакт на стаен термостат, за по-прецизен контрол на горенето в зависимост от стайната температура
 • Свободен от потенциал контакт за принудително включване или изключване на горелката
 • Микро USB Интерфейс за връзка на контролера с компютър
Освен това: • Към NPBC-V3C-x може да бъде включен втори контролен модул тип NRC-6-SV, който има функция и на стаен термостат.
 • Благодарение на възможността за настройка на всички важни за управлението на горенето параметри, NPBC-V3C може да се адаптира към почти всяка пелетна горелка, котел, фурна или генератор на горещ въздух.
 • Всички изходи са с повишена товароспособност като издържат претоварване до 16А
 • Има възможност за монтаж на опционален аналогов изход 0-10V, предназначен за управление на честотен инвертор за мощен трифазен вентилатор за въздух.
 • Контролерът е с универсално захранване благодарение на което може да се използва и в страни със захранваща мрежа 110V/60Hz
 • Има два различни варианта на контролния модул: NRC-6 с по-добър изглед от долу и NRC-6R  с по-добър изглед отгоре.

 Контролерът NPBC-V4C е разработен с няколко варианта на софтуера:

 • NPBC-V4C-1 - контролер за пелетен котел с разпознаване на запален огън чрез фотосензор  и регулиране на температурата до 85 (99) градуса
 • NPBC-V4C-2 - контролер за пелетна камина с водна риза с разпознаване на запален огън от температурата на изгорелите газове  и регулиране на температурата до 85 градуса
 • NPBC-V4C-B - контролер за пелетна фурна с разпознаване на  на запален огън чрез фотосензор и регулиране на температурата до 300 градуса
 • NPBC-V4C-K - контролер за суха пелетна камина с разпознаване на запален огън от температурата на изгорелите газове  и регулиране на температурата в стаята от 10 до 35 градуса


Готова е новата web базирана система за дистанционен мониторинг и управление на контролера през Интернет. За Миграция от старият вариант на системата използваща приложения за Windows към новият е необходима смяна на софтуера в терморегулатора и модема. За съдействие при смяната можете да се обръщате към нас!

 


 За сваляне:

 NPBC-V3M - Техническа информация  Техническа информация за контролер за пелетна горелка NPBC-V3C

NPBC-V3M-1 - Ръководство за работа  Ръководство за работа с контролер за пелетна горелка NPBC-V4C-1/NPBC-V3C-1

NPBC-V3M-1 - Ръководство за работа  Ръководство за работа с контролер за пелетна камина с водна риза NPBC-V4C-2/NPBC-V3C-2

NPBC-V3M-1 - Ръководство за работа  Ръководство за работа с контролер за пелетна фурна NPBC-V3C-B

NPBC-V3M-1 - Ръководство за работа  Ръководство за работа с допълнителен контролен модул с функция на стаен термостат NRC-6 SV

NPBC-V3M-1 - Ръководство за работа  Системата за дистанционен мониторинг и управление през Интернет - Naturela Smart Home

NPBC-V3M-1 - Ръководство за работа   Управление на NPBC-V3C през Naturela Smart HomeНАЧАЛО l ЗА НАС l ПРОДУКТИ l КЛИЕНТИ l ПОЛЕЗНО l КОНТАКТИ
2018, Всички права запазени.