КАТЕГОРИИ
Контролери за пелетни горелки и котли
Дървесните пелети се получават при пресоване и гранулиране на дървесни частици. Важно тяхно предимство е, че по-пълно оползотворяват отпадъците от дърво-преработвателната промишленост. Те се използват като гориво в специално конструирани за тях пелетни горелки. Тези горелки могат да работят напълно автоматизирано но за целта са им необходими интелигентни електронни контролери.


Виж продукти
Електронни терморегулатори за електрически и комбинирани бойлери
Ново поколение цифрови контролери и терморегулатори, предназначени за вграждане в електрически или комбинирани бойлери както и бойлери с термопомпи. Тяхната основна цел е да направят бойлерът по-икономичен, по-удобен и по-безопасен.


Виж продукти
Електронни терморегулатори за битови отоплителни уреди
Всеки електрически отоплителен уред ще стане по-удобен и икономичен, ако е с вградено електронно управление. Ние добре знаем това и за целта разработихме новата фамилия електронни терморегулатори, за вграждане в електрически панелни конвектори.


Виж продукти
Системи за мониторинг на фотоволтаични централи
Фотоволтаичните централи са скъпи съоръжения, изградени от огромно количество: панели, кабели, конектори, предпазители, инвертори и др. От тяхната безаварийна работа основно зависи количеството генерирана електроенергия, а оттам и възвращаемостта на инвестираните средства. За да се осигури необходимата сигурност по време на експлоатацията им и да се намали до минимум времето в което някое съоръжение не работи, изключително е важно в централата да има система за мониторинг. Система която ще извършва непрекъсната диагностика и ще изпраща своевременно информация при откриване на повреди


Виж продукти
Стари продукти
Информация за продукти, спрени от производство.


Виж продукти

НАЧАЛО l ЗА НАС l ПРОДУКТИ l КЛИЕНТИ l ПОЛЕЗНО l КОНТАКТИ
2018, Всички права запазени.