NHC-34 / NHC-33 - Терморегулатор за електрически бойлер с LCD дисплей

Вие сте в: Начало > Продукти > Електронни терморегулатори за електрически и комбинирани бойлери 
NHC-33 / NHC-34 са нови, модерни електронни терморегулатори, предназначени за управление и контрол на електрически бойлери от висок клас. Те са с голям графичен LCD дисплей, благодарение на което са добавени нови и полезни функции, повишаващи удобствата при използване на бойлера. Основната цел на терморегулаторите е повишаване на енергийната ефективност при затопляне на водата, което директно води до намаляване на разходите за електроенергия.Изглед на екрана при включен бойлер с отложен старт

Изглед на екрана при включен бойлер с отложен старт


  Освен прецизното регулиране на температурата, електронните терморегулатори имат още много други функции:
 • Контролира състоянието на анодната защита на водосъдържателя
 • Позволява програмиране на интервали в денонощието, когато е разрешено нагряването на бойлерът. Това е направено с цел ръчно задаване на по-оптимална схема на загряване, например за използване на по-евтината нощната електроенергия.
 • Задаване на време за “отложен старт” на нагряването. Това е изключително удобна възможност при използване на бойлер във временно обитавани жилища. Там бойлерът може да се включи автоматично в подходящото време така, че да чака стопаните или гостите на жилището с гореща вода. Тази възможност може да се използва и когато стопаните на жилището се връщат от ваканционна почивка, тогава бойлерът може да се програмира така, че да ги чака с вече нагрята вода.
 • Дава информация за изразходваното количество електроенергия от бойлера като има възможност да се въведат Нощна и Дневна тарифа.
 • Следи изправността на нагревателя и дава информация, ако той не загрява с необходимата скорост водата.
 • Следи за наличие на утечка на ток от нагревателя към водата. Автоматично изключва бойлера при регистрация на такъв проблем.
 • Като предпазна мярка при използване на бойлера в места не защитени от много ниски температури, при спадане на температурата под 3°C бойлерът автоматично ще включи нагревателя, за да се предпази от замръзване.
Диаграма с консумираната електроенергия по часове за предният ден
Диаграма с консумираната електроенергия по часове

Основни характеристики:

Информативен многофункционален LCD дисплей с негативно изображение (бели букви на черен фон), даващ следната информация:
 • Текуща температура на водата;
 • Състояние на анодния протектор;
 • Текущо време (часове и минути);
 • Време за включване или изключване на нагревателя, при зададен период за ограничена работа;
 • Време до включване на нагревателя при задаване на “отложен старт”;
 • Съобщения за неизправности, ако има;
 • Консумирана електроенергия извеждана в цифров или графичен вид;
 • Зададена температура;
 • Управление с помощта на 5 или 4 бутона.
 • Наличие на звуков сигнал при регистрация на проблеми в бойлера
 • Точност на измерване и задаване на температурата - до 1°.
 • Мощност на нагревателя - до 3KW.
 • Измервана утечка от нагревателя към водата – от 30mA (AC)
 • В NHC-33 / NHC-34 е вграден мощен алгоритъм за интелигентно управление на загряване на водата, благодарение на което се постигат значителни икономии на електроенергия.
 • Последната хардуерна версия NHC-H34 v7 вече има възможност да бъде включена към системата за дистанционен мониторинг и управление през Интернет - "Naturela Smarthome"


Eнергоспестяващ режим на управление - Smart Control
  Включен енергоспестяващ режим Smart Control

Двата модела терморегулатори се различават по размера и бутоните за управление. Те са предназначени за вграждане при производство на нови електрически бойлери от "Елдоминвест".


Актуална версия на софтуера 3.3

Последни промени в софтуера: възможност за фина настройка на стратегията за икономия на електроенергия в режим Smart control и допълнителен режим Boost, принудително загряващ бойлерът до настроената температура докато работи в режим Smart control.

 
 
 НАЧАЛО l ЗА НАС l ПРОДУКТИ l КЛИЕНТИ l ПОЛЕЗНО l КОНТАКТИ
2018, Всички права запазени.